Miró and twentieth-century sculpture
Resumen
Miró and Twentieth -Century Sculpture recull una sèrie de textos de destacats acadèmics i artistes que evidencien que l obra de Joan Miró no tan sols inscriu plenament en la tradició de l escultura moderna, sinó que aconsegueix obrir nous horitzons tant des del punt de vista tècnic com conceptual. Editat per Robert Lubar Messeri, Miró and Twentieth -Century Sculpture és el segon volum de Miró Documents, una col lecció que actualitza el fons documental del artista llegat a la Fundació Joan Miró. Amb textos de Robert Lubar, Júlia Domènech, Thierry Dufrêne, Elizabeth Cowling, Robert Slifkin, Briony Fer, Alex Potts, William Jeffett, Juan Luis Moraza i Perejaume. Miró and Twentieth- Century Sculpture recoge una sèrie de textos de destacados académicos y artistas que evidencian que la obra de Joan Miró no solo se inscribe plenamente en la tradición de la escultura moderna, sinó que consigue abrir Nuevos horizontes tanto desde el punto de vista técnico como conceptual.
Detalles del libro
  • Clasificación: RVA NB 813 M57 M57
  • Editorial: Fundació Joan Miró
  • Año: [201
Consultar el libro